Stezka podél Lužnice

Informace o projektu "Stezka podél Lužnice nás spojuje"

http://www.stezkapodelluznice.cz/
Projekt moderní dálkové pěší turistické trasy „Stezka podél Lužnice nás spojuje“ vznikl jako výsledek česko-rakouské spolupráce.
Trasa je dlouhá 230 km, vede podél řeky Lužnice od pramene u rakouské obce Karlstift přes města Weitra, Gmünd a Litschau, překročí hranice do České republiky u Chlumu u Třeboně, na Třeboňsku se rozdělí na dvě větve (podél Staré řeky a podél Nové řeky), které se opět spojí ve Veselí nad Lužnicí. Ze Soběslavi trasa odbočuje na výhledový bod Choustník a vrací se k řece v Sezimově Ústí, aby přes Tábor a Bechyni došla až k ústí Lužnice do Vltavy. Stezka má velmi dobrou infrastrukturu v oblasti ubytování, stravování a veřejné dopravy.
Vysoká zajímavost trasy je dána počtem téměř tisíce zajímavých míst nacházejících se v pruhu širokém 4-5 km podél ní.
Práce na projektu byly zahájeny v roce 2011, ukončeny byly v dubnu 2014. Slavnostně otevřena byla trasa ve městě Weitra (Rakousko) 4.5.2014 a 11.5.2014 v Bechyni současně s otevřením řídícího a informačního střediska pro další rozvoj trasy.
Dotazy a připomínky k projektu: info@luznice.eu

V informačních střediscích ve městech na trase Stezky jsou k dispozici tištěné turistické průvodce, včetně mapových výřezů 1:50 000 (map. z edice KČT). Další informace jsou na www.stezkapodelluznice.cz, www.luznice.eu.