Bechyňské schody - 6.4.2024

Klub českých turistů Bechyně zve všechny přátele zdravého pohybu na 49. ročník tradičního aprílovému běhání dvojic do BECHYŇSKÝCH SCHODŮ.
Termín konání běhu: sobota - 6. dubna 2024 dopoledne.

Program:
- 8:30 – 9:00 hod. zápis startujících dvojic (sraz účastníků nad schody do Zářečí, Klášterní ulice, pod bývalým domovem seniorů)
- 9:00 hod. – zahájení závodu, start závodu podle věkových kategorií (předpokládané ukončení závodu v 11 hodin).

Od 17:00 hodin se v řídícím středisku "Stezky kolem Lužnice " (Muzeum Turistiky, Široká ulice) uskuteční setkání členů bývalého turistického oddílu Ještěrky a přátel bechyňských schodů.

Bechyňské schody jsou závodem dvojic v běhu do schodů (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní pár). V cíli rozhoduje čas pomalejšího. Pro účastníky budou připraveny tradiční chutné odměny a pamětní listy. Přijďte běhat, přijďte i povzbuzovat.

Informace – Petr Chaloupek, předseda odboru

Telefon: 737 529 220, E-mail: bechyne.kct@seznam.cz; www.kct.bechynsko.cz


Plán akcí odboru KČT Bechyně na rok 2024

Výroční členská schůze odboru schválila plán hlavních akcí odboru na rok 2024, který naleznete v příloze.
Nejbližší tradiční akcí bude v sobotu 6. 4. 2024 běh do bechyňských schodů, kterému bude předcházet příprava - pečení a zdobení tradičních perníkových medailí.

Na setkání s Vámi se těší a srdečně zve Petr Chaloupek - předseda odboru


Novoroční čtyřlístek - odpolední vycházka 1.1.2024

Novoroční vycházky pořádané Klubem českých turistů Bechyně a Asociací sportu pro všechny se zúčastnilo celkem 35 osob. Na podporu aktivit pro zdravotně postižené občany bylo vybráno celkem 1510,- Kč, vybrané peníze byly odeslány na sbírkové konto.
Foto - viz fotogalerie.
Tradiční novoroční odpolední turistický výšlap - Novoroční čtyřlístek 2024 se konal 1.1.2024 odpoledne. Pro účastníky byly připraveny dvě trasy v délce cca 6 a 15 km.

Hodně zdraví a pohybu na čerstvém vzduchu v nastávajícím roce přejí
Petr Chaloupek za Klub českých turistů a Jitka Vodinská za Asociaci sportu pro všechny.


Bechyňská osma 9.9.2023 – turistický pochod a cykloturistická jízda

Pozvánka na turistickou akci Bechyňská osma – turistický pochod a cykloturistická jízda
Termín konání: 9. září 2017 (sobota)
Start pochodu od 07:00 do 10:15 hodin od budovy Muzea turistiky Bechyně, Široká ulice čp. 48.
Uzávěrka cíle v 17:00 hodin.
Trasy pěší: 5 – 35 km, cyklotrasy: 10 – 80 km

Trasy vedou malebným okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova Strouha. Navštívit můžete Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový vrch, horu Tábor, Dobronice, Haškovcovu Lhotu …
Plakát a seznam tras viz příloha

S pozdravem a k návštěvě krásného bechyňského okolí zve
Petr Chaloupek - předseda odboru KČT Bechyně
Telefon: 737 529 220


Komentovaná vycházka kolem středověkého opevnění města Bechyně - 17.6.2023

Klub českých turistů Bechyně zve na komentovanou odpolední vycházku kolem středověkého opevnění města Bechyně.
Termín konání, sraz účastníků: sobota 17.6.2023 v 15:00 hodin u budovy MUZEA TURISTIKY v Bechyni, Široká ul. 48
Předpokládaná délka vycházky 2 hodiny, délka cca 4 km. Účastnický poplatek slouží zároveň jako vstupenka do muzea turistiky i na následující den.
Informace – Petr Chaloupek,
Telefon: 737 529 220, E-mail: bechyne.kct@seznam.cz, www.kct.bechynsko.cz


Údolím Židovy strouhy - 10.06.2023, turistický pochod

Klub českých turistů Bechyně zve všechny příznivce zdravého pohybu k účasti na tradičním turistickém pěším pochodu ÚDOLÍM ŽIDOVY STROUHY.

Termín konání: sobota 10.6.2023
Trasy pro pěší v délce 10 a 15 km
Start z Bechyně od budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká ul. č.p. 48 od 8:30 do 10:15 hod.
Cíl pochodu - soutok Židovy Strouhy s řekou Lužnicí (Lužnice levý břeh plážička u skály s lávkou).
Na krátké trase budou pro malé i velké účastníky připraveny hry a soutěže.
V cíli občerstvení, případně možnost přepravy lodí nebo raftem přes řeku Lužnici. Účastníci zde obdrží pamětní list. Uzávěrka cíle 13:00 hodin.


Plán akcí na rok 2023, Novoroční čtyřlístek 2023 - vyhodnocení

Členové bechyňského odboru Klubu českých turistů na své členské schůzi konané dne 4.2.2023 schválili plán hlavních akcí na rok 2023 (plán akcí přikládám v příloze).
Novoroční vycházky konané 1.1.2023 se letos zúčastnilo 30 osob., Bylo vybráno celkem 2160,- Kč, které byly odeslány na ústředí klubu a budou použity na podporu turistiky tělesně postižených osob.


Vandalové zničili nově vysazený ovocný stromek v aleji do Kryslí

Koncem měsíce června 2022 se vandalové projeli ukradeným vozem po poli v lokalitě pod novým hřbitovem. Cestou trefili a zničili nově vysazený ovocný stromek v aleji na cestě do Kryslí (červeně značená turistická cesta). Tohle je bez dalšího komentáře.
.... na podzim vysadíme nový stromek.
Petr Chaloupek - předseda odboru


Výsadba aleje ovocných stromů k lesu Krysle

V sobotu 22.5.2021 se uskutečnila brigáda - výsadba stromků kolem cesty do Kryslí. Cesta začíná pod novým hřbitovem v Bechyni a pokračuje remízkem a dále cca 220 m přes pole směrem k lesu Krysle (turistická cesta vedoucí dále k řece Lužnici a do Dobronic, značená červenou turistickou značkou).
Provedli jsme drobné terénní úpravy, odvodnění části pozemku a výsadbu aleje 15 ovocných stromků. Poděkování za pomoc patří správci městských lesů p. Jiřímu Hlasovi.

Petr Chaloupek, KČT Bechyně