12.6.2021 - ÚdolÍm Źidovy strouhy - turistický pochod

TERMÍN KONÁNÍ: sobota 12. června 2021
START POCHODU: 08:30 – 10,00 hodin od budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká ul. 48

CÍL POCHODU: soutok potoka Židova Strouha s řekou Lužnicí
Trasy pěšího pochodu: 10 a 15 km

V cíli účastníci obdrží pamětní list. Bude zajištěn přívoz lodí přes řeku Lužnici.
Pozor, na konci trasy budete potok opakovaně přecházet a určitě se namočíte… žbluňknete do potoka …! Vezměte si přezůvky, případně si to zkuste naboso.
Uzávěrka cíle 13:30 hodin.


Výsadba aleje ovocných stromů k lesu Krysle

V sobotu 22.5.2021 se uskutečnila brigáda - výsadba stromků kolem cesty do Kryslí. Cesta začíná pod novým hřbitovem v Bechyni a pokračuje remízkem a dále cca 220 m přes pole směrem k lesu Krysle (turistická cesta vedoucí dále k řece Lužnici a do Dobronic, značená červenou turistickou značkou).
Provedli jsme drobné terénní úpravy, odvodnění části pozemku a výsadbu aleje 15 ovocných stromků. Poděkování za pomoc patří správci městských lesů p. Jiřímu Hlasovi.

Petr Chaloupek, KČT Bechyně