Výzva k zachování železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí Soběslav

Obracíme se na zastupitele obcí a měst na trase připravované cesty pro cyklisty, aby při rozhodování o rozsahu úpravy železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí - Soběslav zvážili moudře všechny alternativy.
Prosím věnujte několik minut přiloženému videu.
Cyklostezka Lužnice


Plán turistických akcí - KČT - odbor Bechyně

V příloze uvádíme plán hlavních turistických akcí odboru. Propozice jednotlivých akcí budou před jejich konání prezentovány na webu samostatně.


Bechyňská osma – 10.9.2022

Klub českých turistů - odbor Bechyně si Vás dovoluje pozvat na pěší turistický pochod a cykloturistickou jízdu BECHYŇSKÁ OSMA 2022.
Termín konání: 10. září 2022 (sobota)
Start pochodu: 08:00 – 10:15 hodin (stanoviště startu čeká i a příchozí od vlaku, který přijíždí od Tábora)
Místo startu: Muzeum turistiky – Bechyně, Široká ul. 48
Trasy pěší: 5 – 35 km
Cyklotrasy: 10 – 80 km
Trasy vedou malebným okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova Strouha. Při své cestě můžete navštívit – Týn nad Vltavou, Koloděje nad Lužnicí, Dubový vrch, přírodní park Plziny, horu Tábor u Nemějic, kostelík sv. Rozálie u Borovan, Dobronice …

K účasti Vás srdečně zve pořádající Klub českých turistů – odbor Bechyně.

Informace:
Petr Chaloupek – předseda odboru, Bechyně, 5. května 779
Telefon: 737 529 220


Vandalové zničili nově vysazený ovocný stromek v aleji do Kryslí

Koncem měsíce června 2022 se vandalové projeli ukradeným vozem po poli v lokalitě pod novým hřbitovem. Cestou trefili a zničili nově vysazený ovocný stromek v aleji na cestě do Kryslí (červeně značená turistická cesta). Tohle je bez dalšího komentáře.
.... na podzim vysadíme nový stromek.
Petr Chaloupek - předseda odboru


Výsadba aleje ovocných stromů k lesu Krysle

V sobotu 22.5.2021 se uskutečnila brigáda - výsadba stromků kolem cesty do Kryslí. Cesta začíná pod novým hřbitovem v Bechyni a pokračuje remízkem a dále cca 220 m přes pole směrem k lesu Krysle (turistická cesta vedoucí dále k řece Lužnici a do Dobronic, značená červenou turistickou značkou).
Provedli jsme drobné terénní úpravy, odvodnění části pozemku a výsadbu aleje 15 ovocných stromků. Poděkování za pomoc patří správci městských lesů p. Jiřímu Hlasovi.

Petr Chaloupek, KČT Bechyně


Výzva k zachování železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí Soběslav

Obracíme se na zastupitele obcí a měst na trase připravované cesty pro cyklisty, aby při rozhodování o rozsahu úpravy železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí - Soběslav zvážili moudře všechny alternativy.
Prosím věnujte několik minut přiloženému videu.
Cyklostezka Lužnice


Výzva k zachování železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí Soběslav

Obracíme se na zastupitele obcí a měst na trase připravované cesty pro cyklisty, aby při rozhodování o rozsahu úpravy železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí - Soběslav zvážili moudře všechny alternativy.
Prosím věnujte několik minut přiloženému videu.
Cyklostezka Lužnice


Výzva k zachování železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí Soběslav

Obracíme se na zastupitele obcí a měst na trase připravované cesty pro cyklisty, aby při rozhodování o rozsahu úpravy železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí - Soběslav zvážili moudře všechny alternativy.
Prosím věnujte několik minut přiloženému videu.
Cyklostezka Lužnice


Výzva k zachování železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí Soběslav

Obracíme se na zastupitele obcí a měst na trase připravované cesty pro cyklisty, aby při rozhodování o rozsahu úpravy železničního svršku, mostů a viaduktů v lokalitě staré železniční trati Doubí - Soběslav zvážili moudře všechny alternativy.
Prosím věnujte několik minut přiloženému videu.
Cyklostezka Lužnice