Údolím Židovy strouhy 13.6.2020

Přeji všem pěkný den.

Turistický pochod Údolím Židovy strouhy plánovaný na sobotu 13.6.2020 se konat bude.
Start pochodu: 08:30 – 10,00 hodin od budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká ul. 48.
Cíl pochodu: soutok potoka Židova Strouha s řekou Lužnicí.
Trasy pěšího pochodu: 10 - 15 km.
Informace o pochodu v příloze.


Po cyklistické cestě Lužnice do Veselí nad Lužnicí

Spolek Cyklostezka Lužnice pořádá v sobotu 30. května 2020 1. ročník etapové cykloturistické jízdy

Po cyklistické cestě Lužnice z Českých Velenic, Suchdola, Tábora nebo Bechyně do Veselí nad Lužnicí

Akce je určená pro všechny zájemce o pohodovou cykloturistiku s možností zvolit si jednu ze 4 etap na trase cyklistické cesty Lužnice.
Každý předem přihlášený účastník obdrží popis tras všech etap včetně odkazu na mapy, v cíli pak brožuru „Průvodce po CC Lužnice a Nežárka“ a barevný účastnický list.

Dopravu do místa startu a z místa cíle si zajišťuje každý účastník samostatně, všechna startovní místa i cílové místo jsou dostupná vlakem.

1.etapa: Č.Velenice (žst) - VnL: 70 km,
2.etapa: Suchdol nL (žst) - VnL: 49 km
3.etapa: Bechyně (žst) - VnL: 63 km,
4.etapa: Tábor (žst) - VnL: 35 km

Všechny etapy je možno po trase CC Lužnice individuálně obměňovat, zkracovat či prodlužovat. Čas startu je individuální.

Cíl: od 12:00 do 18:00 hod. u bufetu Hokejka ve Veselí nad Lužnicí

Info a žádosti o zaslání popisu tras: Mgr. Václav Průcha pruchavaclav@gmail.com, 724 164 074
http://www.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek


Plán akcí na rok 2020

V příloze uvádíme plán hlavních akci pořádaných, případně spolupořádaných, bechyňským odborem KČT. Z důvodu nastalé pandemie Coronaviru byly dubnové a květnové akce pro veřejnost zrušeny.


Novoroční čtyřlístek - vybráno 1779,- Kč

Novoroční vycházky se zúčastnilo 47 turistů. Při vycházce bylo vybrána částka 1779,-Kč a tato byla odeslána na sbírkové konto KČT.
Prostředky budou použity na podporu turistických aktivit pro handicapované občany.