Plán turistických akcí - KČT - odbor Bechyně

V příloze uvádíme plán hlavních turistických akcí odboru. Propozice jednotlivých akcí budou před jejich konání prezentovány na webu samostatně.


Turistický pochod ÚDOLÍM ŽIDOVY STROUHY – sobota 11.června 2022

Start pochodu: 08:30 – 10:15 hodin od budovy Muzea turistiky v Bechyni, Široká ul. 48 (zde obdržíte popis trasy, mapu). Stanoviště čeká i na účastníky, kteří přejedou vlakem ve směru od Tábora (do cca 10:15 hodin)

Cíl pochodu: soutok Židovy Strouhy s Lužnicí,
Délka tras pěšího pochodu: 10 - 15 km

Na krátké trase (10 km) budou pro malé i velké účastníky připraveny hry a soutěže. V cíli občerstvení (buřtíky na ohni opečené), případně přívoz přes řeku Lužnici. Účastníci zde obdrží pamětní list.

Pozor, zejména na konci trasy Vás čeká opakovaný přechod potoka Židova strouha … můžete se smočit… žbluňk!


Výsadba aleje ovocných stromů k lesu Krysle

V sobotu 22.5.2021 se uskutečnila brigáda - výsadba stromků kolem cesty do Kryslí. Cesta začíná pod novým hřbitovem v Bechyni a pokračuje remízkem a dále cca 220 m přes pole směrem k lesu Krysle (turistická cesta vedoucí dále k řece Lužnici a do Dobronic, značená červenou turistickou značkou).
Provedli jsme drobné terénní úpravy, odvodnění části pozemku a výsadbu aleje 15 ovocných stromků. Poděkování za pomoc patří správci městských lesů p. Jiřímu Hlasovi.

Petr Chaloupek, KČT Bechyně