Cyklostezka Lužnice, zapsaný spolek

Vyhodnocení Jihočeské cykloligy Lužnice

V jarních měsících roku 2016 byla zveřejněna informace o tom, že spolek Cyklostezka Lužnice vyhlásil první (zkušební) ročník celoroční soutěže cyklistů Jihočeská cykloliga „Lužnice“. Na webových stránkách Klubu českých turistů – odbor Bechyně – záložka „Cyklostezka Lužnice“ jsou umístěna podrobná pravidla soutěže i jednoduchý záznamník ujetých km v načítací excelové tabulce (viz. https://www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/.

Dovolujeme si tudíž touto cestou vyzvat všechny aktivní cyklisty a cyklistky z regionu povodí řeky Lužnice, aby se „pochlubili“, kolik toho v roce 2016 najezdili, našli si chvilku k ročnímu bilancování a vyplnění tabulky (třeba jen v celkových měsíčních objemech km) a zaslali tuto tabulku na následující e-mailovou adresu: pruchavaclav@gmail.com.
Pokud některý z aktivních cyklistů nemá možnost stáhnout si tabulku z uvedeného webu a také se chce zapojit do soutěže, může si zajít do veselského infocentra, kde vytištěnou tabulku obdrží na požádání bezplatně, případně zavolat na telefon 737 529 220 (p. Petr Chaloupek) a bude mu zaslána poštou. A pokud ji vyplněnou opět včas (podle pravidel do 15.1.2017) vrátí, tak bude do vyhodnocení soutěže rovněž zařazen.
Vyhodnocené pořadí v jednotlivých kategoriích bude zveřejněno jednak na webových stránkách (viz výše), tak v březnovém vydání Veselska. Zapojení účastníci obdrží podle pravidel i avizované barevné pamětní diplomy.
Zároveň tímto vyhlašujeme pro rok 2017 druhý ročník Jihočeské cykloligy „Lužnice“.
________________________________________

Nabídka hlavních cykloturistických akcí v regionu řeky Lužnice – jaro 2017

29.4.2017 – Krajem rybníků, Veselí nad Lužnicí – tur. pochod a cykloturistická jízda. Start sportovní areál Hokejka (6:00 – 10:00). Pořádá oddíl turistiky TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, www.krajemrybniku.cz

7.5.2017 – Zahájení jihočeské cykloturistické sezóny, cykloturistická jízda na trase Tábor – Zvíkovské Podhradí. Pořadatel zajišťuje v cíli občerstvení a autobusovou dopravy zpět na místo startu. Pořádá Nadace Jihočeské cyklostezky, www.jihoceske-cyklostezky.cz

8.5.2017 - Údolím Lužnice, Bechyně – tur. pochod a cykloturistická jízda. Start před vlakovým nádražím ČD v Bechyni (8:00 – 10:15). Pořádá KČT – odbor Bechyně, www.kct.bechynsko.cz

3.6.2017 – Cykloputování husitským krajem, Tábor. Start zadní strana autobusového nádraží (7:00 – 10:00) . Pořádá KČT Tábor, www.kct-tabor.cz

10.6.2017 – Po cyklistické cestě Nežárka z Jarošova do Veselí. Start na náměstí v Jarošově (10:30 – 11:00). Pořádá Cyklostezka Lužnice, z.s. www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/

Podrobnější propozice a pozvánky na jednotlivé akce budou průběžně zveřejňovány minimálně s měsíčním předstihem.

Jihočeská cykloliga "Lužnice" 2016

Jihočeská cykloliga „Lužnice“ (JCL) je celoroční soutěž cyklistů bez rozdílu věku, pohlaví nebo výkonnosti. Jedinou podmínkou zapojení do soutěže je bydliště (trvalé, přechodné či rekreační) v celém povodí Lužnice (samozřejmě včetně všech jejích přítoků). Soutěž je založená na dobrovolném a pravdivém nahlášení poctivě ujetých kilometrů. Smyslem soutěže je podpořit zájem účastníků o využívání jízdního kola pro jízdu do práce, za zábavou či turistikou s převážným využitím značených cyklostezek, cyklotras i cyklistických cest, ale i ostatních komunikací s minimálním zastoupením silnic 1. třídy. Cílem je nejen poznávání jihočeské krajiny, obcí a měst v povodí řeky Lužnice, ale i posilování fyzické a zdravotní kondice účastníků.
JCL probíhá celoročně od 1. ledna do 31. prosince a vyhodnocována bude každoročně vždy k 31. lednu za uplynulý rok, v rozdělení do věkových kategorií a výkonostních stupňů.

Kontakt na administrátora JCL:
Václav Průcha, Blatské sídliště 562, 391 81 Veselí nad Lužnicí
e-mail: pruchavaclav@gmail.com mobil: 724 164 074

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jcl-pravidla-2016.docx 38.7 Kb
jcl-pravidla-2016163774106.pdf 301.1 Kb
jcl-zaznamnik-2016224015619.xlsx 27.3 Kb

Cyklostezka Lužnice

Spolek Cyklostezka Lužnice se sídlem v Táboře, ulice Vítkova 1009/12, IČ: 22756680, vznikl v roce 2012. Spolek je v souladu s novým občanským zákoníkem dobrovolným nevládním neziskovým spolkem, který sdružuje zástupce měst, obcí a fyzických osob nacházejících se v regionu podél řeky Lužnice. Hlavním cílem spolku je podpora činností spojených s vybudováním cyklistických tras a cyklistické infrastruktury v okolí řeky Lužnice. Na tomto úkolu spolupracuje spolek s obdobnými subjekty, především s Nadací Jihočeské cyklostezky.

Pro realizaci cílů spolku je nezbytná spolupráce s místními samosprávami. V současné době jsou členy sdružení jednotlivé fyzické osoby (pracovní skupina sdružení) a města České Velenice, Suchdol nad Lužnicí, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí, Tábor, Bechyně a Týn nad Vltavou.

Cyklistická cesta Lužnice a Nežárka
Jihočeský kraj je pro svůj převážně rovinatý charakter ideálním místem pro cykloturistiku. V regionu jsou v současné době vyznačeny tři páteřní cyklistické cesty, které se postupně mění v cyklostezky. Cyklistická cesta (dále jen CC) Lužnice - Nežárka je jednou z nich. Větví se na dvě trasy, přičemž jedna vede z Českých Velenic a sleduje tok řeky Lužnice až do Týna nad Vltavou, ta druhá zase tok řeky Nežárky z Jarošova, kde tato řeka vzniká soutokem říček Kamenice a Žirovnice, až do Veselí nad Lužnicí k soutoku s Lužnicí. Celková délka CC Lužnice je 142 km, je vhodná pro trekingová kola a jednotlivé etapy zvládnou i rodiny s dětmi, jedná se spíše o nenáročnou, místy středně obtížnou trasu a terén. Necelá polovina trasy vede mimo motorovou dopravu, zbytek cyklisté sdílí s málo frekventovanými silnicemi třetí třídy. Celková délka CC Nežárka je 53 km, trasa je rovněž lehká až středně náročná a vhodná především pro trekingová kola.

Trasování a vyznačení těchto cyklistických cest iniciovalo občanské sdružení „Cyklostezka Lužnice“, které si dalo do vínku podporovat postupné vyznačení a vybudování cyklostezek kolem Lužnice a Nežárky jako alternativu Vltavské a Otavské cyklostezky. Vlastní vyznačení je dílem Nadace Jihočeské cyklostezky z let 2013 a 2014. Tato nadace také vydala následně i podrobnou mapu s trasami obou cyklistických cest. Opravdová cyklostezka, která by měla vést mimo stávající komunikace, bude budována postupně a po částech, a to nejen v závislosti na financích, ale i na majetkovém řešení užívání a vstupu na cizí pozemky a možnostech vést tuto cyklostezku co nejblíže k břehům obou řek.

Cyklistická cesta Lužnice byla slavnostně otevřena v sobotu 7. června 2014 před vlakovým nádražím v Českých Velenicích, odkud se po projevech zástupců města, Nadace Jihočeské cyklostezky a občanského sdružení Cyklostezka Lužnice a po slavnostním přestřižení pásky vydalo celkem 168 cyklistů po čerstvě vyznačené cestě s modrým logem (vlnka, kolo a velké L), do cíle první části ve Veselí nad Lužnicí.

Všem cyklistům, kteří se vydají a budou častěji vydávat na trasy CC Lužnice a CC Nežárka přejeme jen samé hezké zážitky a těm pravidelným návštěvníkům doporučujeme i postupné splnění některých oblastních turistických odznaků jako je OTO Jihočeská Lužnice a OTO Krajem kalicha (oba na www.kct-tabor.cz) nebo OTO Veselsko (záznamník v infocentru na nám. TGM ve Veselí nad Lužnicí nebo e-mailem na: info@veseli.cz).

Kontaktní E-mail spolku: cst.luznice@seznam.cz
INFORMACE:
- Návara Jiří, MVDr., Tábor, E-mail: jinava@volny.cz, telefon: 602 617 613
- Průcha Václav, Mgr., Veselí nad Lužnicí, E-mail: pruchavaclav@gmail.com, telefon: 724 164 074
- Chaloupek Petr, Bechyně, E-mail: chaloupek.velo@seznam.cz, telefon: 737 529 220

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cyklostezka-luznice-logo.jpg 378.5 Kb
pruvodce-po-cc-luznice-a-nezarka.pdf 22305.8 Kb