PĚŠKY NA ROZHLEDNU U RADĚTIC – délka 12 km – Bechyně – mlýn Na Prádle – Radětice – rozhledna - Plziny – Bechyně

Ven z města Bechyně vyjdete Čechovou ulicí, kolem bývalého vodojemu a dále do „Švestkové aleje“. Projdete Švestkovou Alej a na jejím konci (křižovatka polní cesty a silnice) zabočíte po silnici vlevo dolů. Pokračujete kolem bývalého mlýna, dnes penzionu „Na Prádle“, přejdete po mostě říčku „Smutná“ a dále do mírného kopce dojdete do Radětic.

Ves Radětice projdete přes náves, kolem požární nádrže, kapličky, projdete mezi domy č.p. 30 a č.p. 34 a polní cestou pokračujete do „přírodního parku - lesa Plziny“.

!!! Před vstupem do lesa odbočte vpravo a navštivte RADĚTICKOU rozhlednu !!!

Rozhledna byla otevřena v červnu roku 2004. Jedná se o celodřevěnou stavbu čtvercového půdorysu se základnou 4 x 4 m. Rozhledna je vysoká 13,2 m a k vyhlídkové plošině vede 44 schodů.

Vraťte se zpět a pokračujte dále po lesní silnici. Po cca 1 km chůze narazíte na zelenou turistickou značku.


Odbočte vlevo na lesní cestu a dále pokračujte lesem po zelené turistické značce, která Vás dovede zpět do Bechyně.

Trasu naleznete v mapách:

76 - Táborsko jih a střední Lužnice (KČT)
39 - Střední povltaví (KČT)
27 - Táborsko (Kartografie)