PĚŠÍ TRASA – 15 km – Bechyně – Židova strouha – Nuzice – Židova Strouha – Bechyně

Pozor! Trasa je v případě trvalých dešťů obtížně průchodná, opakované přecházení potoka

Výchozím bodem této trasy je „HOTEL U DRAKA“. Zde turistické značení a nástěnná turistická mapa. Pokračujte po červené turistické značce (dále jen t.z.) Libušinou ulicí na náměstí T.G. Masaryka. V dolní části rozcestník a turistická nástěnná mapa.

Opustíte červenou t.z. a pokračujete vlevo po žluté t.z. kolem „Domova důchodců“ po „Bechyňských schodech“ dolů do Zářečí k řece Lužnici. Přejdete most a odbočíte vpravo stále po žluté t.z. do kopce, přes „Kopaniny“ až k potoku ŽIDOVA STROUHA (soutok potoka a řeky Lužnice).

Údolím potoka projdete, přejdete silnici II. třídy Bechyně – Týn nad Vltavou a vrátíte se zpět do údolí potoka.

Údolím pokračujete dále po cestě přecházející z břehu na břeh. Před železnou lávkou přes potok (lávku nepřecházet) pod Hodonicemi zahnete doprava na modrou t.z. a lesem do kopce kolem bývalé hájenky pokračujete do Nuzic.

Vesnici Nuzice projdete ve směru do Bechyně a stále po modré t.z. (přejdete les a znovu Židovu Strouhu) se vrátíte do BECHYNĚ. Modrá t.z. vede částečně po silnici, můžete proto pro návrat do Bechyně použít znovu cestu značenou žlutou tur. značkou.


Trasu naleznete v mapách:

76 - Táborsko jih a s Lužnice (KČT)
71 - Písecko (KČT)
39 - Střední povltaví (KČT)
27 - Táborsko (Kartografie)
Jihočeské cyklotrasy IV - Táborsko a Písecko