BECHYŇSKÉ VÝHLEDY - PĚŠÍ TRASA - 5 KM

POZOR: Trasa není vhodná pro kočárky a hůře pohyblivé občany (zejména ve své střední části) !!!

Výchozí bod vycházky přes dva mosty kolem Bechyně začíná u rozcestníku turistického značení v parku před vlakovým nádražím. (Modro-bílé psaníčko místního značení (*MZ) Vás dovede na most přes řeku Lužnici.
 Železobetonový most (zvaný „Bechyňská duha“, dříve také „Jubilejní most“) slouží silniční i železniční dopravě již od roku 1928. Délka mostní vozovky přes 200m, rozpětí oblouku 90 m, výška mostu nad hladinou řeky Lužnice 52 m.
Za mostem zahnete doprava a po cca 100 m dojdete k vyhlídce, která nese jméno prvního předsedy Klubu českých turistů Vojty Náprstka (výhledy na BECHYŇSKÝ MOST, údolí řeky Lužnice a Křižíkovu vilovou čtvrť).
Pokračujte dále lesem (cestou můžete odbočit po stezce dolů k řece Lužnici na místo bývalého přívozu) ke druhé vyhlídkové plošině pojmenované po architektu Vratislavu Pasovském (vyhlídka na město Bechyně, klášter s klášterní zahradou, Parkány).

Cesta dále vede po lesnatém úbočí nad řekou a postupně klesá až do místní části Zářečí. Poslední vyhlídka nazvaná po doktoru Jiřím Guthu-Jarkovském poskytuje výhled na BECHYŇSKÝ ZÁMEK, Zářečí, bechyňské schody a klášter.
V Zářečí přejdete most přes řeku Lužnici, za mostem zabočíte vlevo a dojdete k soutoku řeky Lužnice a říčky Smutná. Zde zabočíte doprava nahoru a po červené turistické značce, nejdříve lesní cestou a následně po silnici kolem zámku dojdete na náměstí T.G. Masaryka. V parku je umístěna mapa a rozcestník turistického značení. Zde možnost návštěvy nově otevřeného městského muzea s hasičskou expozicí, infocentra, …
a cestou nezapomeňte navštívit MUZEUM TURISTIKY v Široké ulici cca 100 m od náměstí T.G. Masyaryka (budova bývalé synagogy)