CYKLOTRASA – 18 km

Bechyně – mlýn „Na Prádle“ – Radětice – rozhledna – Plziny – Babina – Hvožďany

Z Bechyně vyjedete ulicí Čechovou - pokračujete ven z města stále rovně kolem bývalého vodojemu, dále polní cestou do „Švestkové aleje“. Projedete Švestkovou Alej a na jejím konci (křižovatka polní cesty a silnice) zabočíte vlevo po silnici dolů. Pokračujete kolem bývalého mlýna, dnes penzionu „Na Prádle“, přejedete po mostě říčku „Smutná“ a dále do mírného kopce dojedete do Radětic.

Ves Radětice projedete přes náves, kolem požární nádrže, kapličky, projedete mezi domy č.p. 30 a č.p. 34 a polní cestou pokračujete k lesu.

!!! Před vstupem do lesa odbočte cca 200 m vpravo a navštivte dřevěnou ROZHLEDNU !!!

Rozhledna byla otevřena v červnu roku 2004. Jedná se o celodřevěnou stavbu čtvercového půdorysu se základnou 4 x 4 m. Rozhledna je vysoká 13,2 m a k vyhlídkové plošině vede 44 schodů.

Vraťte se zpět a po lesní silnici pokračujte do přírodního parku - lesa „Plziny“, směr hájenka „Soví“.

Po lesní silnici pokračujete dále směr hájenka „Soví“. Na křižovatce cca 500 m před hájenkou zabočíte doleva a pojedete do vrchu po silnici dále lesem. Z lesa vyjedete před vrchem „Babina“. Odbočíte vlevo na st. silnici III. třídy, značená cyklostezka č. 1137.

Dále pokračujete dolů z kopce do Hvožďan a dále po silnici zpět do Bechyně.

 

Trasy jsou vedeny po méně frekventovaných silnicích. Přesto Vás prosíme o maximální opatrnost, jedete za plného provozu a na svoje nebezpečí