Klub českých turistů

Po cyklistické cestě Nežárka z Jarošova do Veselí nad Lužnicí

Spolek CYKLOSTEZKA LUŽNICE pořádá v sobotu dne 9. června 2018
2. ročník cykloturistické jízdy "Po cyklistické cestě Nežárka z Jarošova do Veselí nad Lužnicí"

Trasa vede z náměstí v Jarošově po značené cestě (viz logo „N“) do Jindřichova Hradce a dál celým povodím řeky Nežárky, největšího přítoku řeky Lužnice, přes Stráž nad Nežárkou a Jemčinu až k soutoku s Lužnicí ve Veselí nad Lužnicí.

Délka CC Nežárka: 56 km

Start: od 10:30 do 11:00 hodin v Jarošově nad Nežárkou
Startovné: 20,- Kč, každý účastník obdrží mapku s popisem trasy

Vlakové spoje:
Tábor (9:03) – Veselí n .L. (9:35) – Jarošov n. N. (10:17)
České Budějovice (9:03) - Veselí n. L. (9:35) – Jarošov n. N. (10:17)
Třeboň (7:59) – Veselí n. L. (9:35) – Jarošov n. N. (10:17)

Cíl: od 15:00 do 18:00 hodin u Penzionu Na soutoku ve Veselí nad Lužnicí,
kde každý účastník obdrží barevný účastnický list a cykloprůvodce.
Dopravu z cíle do místa bydliště si řeší každý účastník individuálně.


POZOR !!! POVINNÁ REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PŔEDEM!!!
(týká se pouze účastníků, kteří chtějí jet do Jarošova vlakem z Veselí n/L).

Z důvodu zajištění dopravy kol a účastníků vlakem Českých drah z Veselí nad Lužnicí je nutné se do 5. června 2018 do 16:00 hodin registrovat na e-mailové adrese: pruchavaclav@gmail.com, nebo na telefonu: 724 164 074.


Plán akcí na rok 2018, Bechyňské schody

Členská schůze konaná dne 2.2.2018 schválila mimo jiné plán turistických akcí na rok 2018.
Tištěnou verzi si můžete stáhnout v příloze.
...a první významnou akcí roku je běh do bechyňských schodů, který se koná v sobotu dne 7.4.2018 a bude to již 45. ročník.
Od 17:00 hodin v restauraci „Protivínka“ na náměstí T.G. Masaryka se uskuteční setkání bývalých členů TOM Ještěrky Bechyně, spoluorganizátorů a příznivců běhu do schodů.


Vycházka - novoroční čtyřlístek - 1.1.2018

1.1.2018 se uskuteční novoroční odpolední vycházka (14. ročník)
– sraz ve 13,00 hodin před „Hotelem U Draka“, trasa cca 5 – 10 km
Vycházka je spojená se sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany


Slavnostní otevření naučné stezky kolem opevnění města Bechyně

V sobotu dne 25.3.2017 byla slavnostně otevřena naučná stezka kolem opevnění města Bechyně, která byla realizována s podporou grantu Jihočeského kraje. Naučná stezka ukazuje, že historicky byla Bechyně kompletně opevněným městem. Ukazuje místa, ze kterých jsou dodnes vidět málo známé části dochovalého opevnění.


Jihočeská cykloliga Lužnice - vyhodnocení

Spolek Cyklostezka Lužnice vyhlásil v roce 2016 první (zkušební) ročník celoroční soutěže cyklistů Jihočeská cykloliga „Lužnice“ včetně všeobecných pravidel a pěti věkových kategorií. Dovolujeme si tudíž touto cestou vyzvat všechny aktivní cyklisty a cyklistky z našeho města i z okolních obcí v povodí řeky Lužnice, aby se „pochlubili“, kolik toho v roce 2016 najezdili, našli si chvilku k ročnímu bilancování a vyplnění tabulky (třeba jen v celkových měsíčních objemech km) a zaslali tuto tabulku na následující e-mailovou adresu: pruchavaclav@gmail.com.
Další informace naleznete na http://www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/.


Cykloliga Lužnice 2016, celoroční soutěž

Jihočeská cykloliga „Lužnice“ (JCL) je celoroční soutěž cyklistů bez rozdílu věku, pohlaví nebo výkonnosti. Jedinou podmínkou zapojení do soutěže je bydliště (trvalé, přechodné či rekreační) v celém povodí Lužnice (samozřejmě včetně všech jejích přítoků). Soutěž je založená na dobrovolném a pravdivém nahlášení poctivě ujetých kilometrů. Smyslem soutěže je podpořit zájem účastníků o využívání jízdního kola pro jízdu do práce, za zábavou či turistikou s převážným využitím značených cyklostezek, cyklotras i cyklistických cest, ale i ostatních komunikací s minimálním zastoupením silnic 1. třídy. Cílem je nejen poznávání jihočeské krajiny, obcí a měst v povodí řeky Lužnice, ale i posilování fyzické a zdravotní kondice účastníků.