Klub českých turistů

Pozor na škodiče a vandaly

V neděli 4.2.2018 si naši členové povšimli poškození informační tabulky stezky kolem hradem, konkrétně tabulky na opěrné zdi u hlásky Kohoutek. Neznámý "taky grafik" tam umístil nápis a patrně svůj podpis. Tabulka je již vyčištěna, nápis byl smyt, k poškození nedošlo.
Prosíme všechny kdo zjistí podobné poškození infotabulí, map, vývěsek, aby nám tuto skutečnost ihned oznámili. Při včasném zásahu tyto grafiti jdou odstranit.
Děkuji, Petr Chaloupek, telefon: 737 529 220


Plán akcí na rok 2018, Bechyňské schody

Členská schůze konaná dne 2.2.2018 schválila mimo jiné plán turistických akcí na rok 2018.
Tištěnou verzi si můžete stáhnout v příloze.
...a první významnou akcí roku je běh do bechyňských schodů, který se koná v sobotu dne 7.4.2018 a bude to již 45. ročník.
Od 17:00 hodin v restauraci „Protivínka“ na náměstí T.G. Masaryka se uskuteční setkání bývalých členů TOM Ještěrky Bechyně, spoluorganizátorů a příznivců běhu do schodů.


Vycházka - novoroční čtyřlístek - 1.1.2018

1.1.2018 se uskuteční novoroční odpolední vycházka (14. ročník)
– sraz ve 13,00 hodin před „Hotelem U Draka“, trasa cca 5 – 10 km
Vycházka je spojená se sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany


Slavnostní otevření naučné stezky kolem opevnění města Bechyně

V sobotu dne 25.3.2017 byla slavnostně otevřena naučná stezka kolem opevnění města Bechyně, která byla realizována s podporou grantu Jihočeského kraje. Naučná stezka ukazuje, že historicky byla Bechyně kompletně opevněným městem. Ukazuje místa, ze kterých jsou dodnes vidět málo známé části dochovalého opevnění.


Jihočeská cykloliga Lužnice - vyhodnocení

Spolek Cyklostezka Lužnice vyhlásil v roce 2016 první (zkušební) ročník celoroční soutěže cyklistů Jihočeská cykloliga „Lužnice“ včetně všeobecných pravidel a pěti věkových kategorií. Dovolujeme si tudíž touto cestou vyzvat všechny aktivní cyklisty a cyklistky z našeho města i z okolních obcí v povodí řeky Lužnice, aby se „pochlubili“, kolik toho v roce 2016 najezdili, našli si chvilku k ročnímu bilancování a vyplnění tabulky (třeba jen v celkových měsíčních objemech km) a zaslali tuto tabulku na následující e-mailovou adresu: pruchavaclav@gmail.com.
Další informace naleznete na http://www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/.


Cykloliga Lužnice 2016, celoroční soutěž

Jihočeská cykloliga „Lužnice“ (JCL) je celoroční soutěž cyklistů bez rozdílu věku, pohlaví nebo výkonnosti. Jedinou podmínkou zapojení do soutěže je bydliště (trvalé, přechodné či rekreační) v celém povodí Lužnice (samozřejmě včetně všech jejích přítoků). Soutěž je založená na dobrovolném a pravdivém nahlášení poctivě ujetých kilometrů. Smyslem soutěže je podpořit zájem účastníků o využívání jízdního kola pro jízdu do práce, za zábavou či turistikou s převážným využitím značených cyklostezek, cyklotras i cyklistických cest, ale i ostatních komunikací s minimálním zastoupením silnic 1. třídy. Cílem je nejen poznávání jihočeské krajiny, obcí a měst v povodí řeky Lužnice, ale i posilování fyzické a zdravotní kondice účastníků.


Pozor na škodiče a vandaly:

V neděli 4.2.2018 si naši členové povšimli poškození informační tabulky stezky kolem hradem, konkrétně tabulky na opěrné zdi u hlásky Kohoutek. Neznámý grafik tam umístil nápis a patrně svůj podpis. Tabulka je již vyčištěna, nápis byl smyt, k poškození nedošlo.
Prosíme všechny kdo zjistí podobné poškození infotabulí, map, vývěsek, aby nám tuto skutečnost ihned oznámili. Při včasném zásahu tyto grafiti jdou odstranit.
Děkuji, Petr Chaloupek, telefon: 737 529 220