Klub českých turistů

Bechyňské schody 2017

Klub českých turistů Bechyně si Vás dovoluje pozvat k tradičnímu aprílovému běhání do BECHYŇSKÝCH SCHODŮ
Termín konání: sobota - 1. dubna 2017
Program:
8:30 – 9:00 hod. zápis startujících dvojic (sraz účastníků nad schody do Zářečí pod bývalým domovem seniorů)
9:00 hod. – zahájení závodu, start závodu podle věkových kategorií
Startovné: děti do 14-ti let zdarma, starší 10,- Kč/osobu
Bechyňské schody jsou závodem dvojic v běhu do schodů (jedna dvojice tvoří jeden soutěžní pár). V cíli rozhoduje čas pomalejšího. Pro účastníky budou připraveny tradiční chutné odměny a pamětní listy. Přijďte běhat, přijďte fandit.


Slavnostní otevření naučné stezky kolem opevnění města Bechyně

V sobotu dne 25.3.2017 byla slavnostně otevřena naučná stezka kolem opevnění města Bechyně, která byla realizována s podporou grantu Jihočeského kraje. Naučná stezka ukazuje, že historicky byla Bechyně kompletně opevněným městem. Ukazuje místa, ze kterých jsou dodnes vidět málo známé části dochovalého opevnění.


Plán hlavních akcí na rok 2017

V příloze si dovoluji zveřejnit plán hlavních akcí Klubu českých turistů - odboru Bechyně na rok 2017.
Petr Chaloupek - předseda odboru


Jihočeská cykloliga Lužnice - vyhodnocení

Spolek Cyklostezka Lužnice vyhlásil v roce 2016 první (zkušební) ročník celoroční soutěže cyklistů Jihočeská cykloliga „Lužnice“ včetně všeobecných pravidel a pěti věkových kategorií. Dovolujeme si tudíž touto cestou vyzvat všechny aktivní cyklisty a cyklistky z našeho města i z okolních obcí v povodí řeky Lužnice, aby se „pochlubili“, kolik toho v roce 2016 najezdili, našli si chvilku k ročnímu bilancování a vyplnění tabulky (třeba jen v celkových měsíčních objemech km) a zaslali tuto tabulku na následující e-mailovou adresu: pruchavaclav@gmail.com.
Další informace naleznete na http://www.kct.bechynsko.cz/cyklostezka-luznice-zapsany-spolek/.


Novoroční čtyřlístek 2017, novoroční vycházka

Novoročního odpoledního turistického výšlapu - Novoroční čtyřlístek - dne 1.1.2017 se zúčastnilo 35 osob převážně z řad odboru turistiky a asociace sportu pro všechny. Pro účastníky byly připraveny dvě trasy v délce cca 6 a 10 km.
Ve veřejné sbírce na podporu aktivit pro zdravotně postižené občany bylo vybráno 750,- Kč (tyto prostředky byly odeslány sbírkové konto).
Hoddně zdraví a pohybu na čerstvém vzduch v nastávajícím roce přejí
Petr Chaloupek za Klub českých turistů a Jitka Vodinská za Asociaci sportu pro všechny.


Cykloliga Lužnice 2016, celoroční soutěž

Jihočeská cykloliga „Lužnice“ (JCL) je celoroční soutěž cyklistů bez rozdílu věku, pohlaví nebo výkonnosti. Jedinou podmínkou zapojení do soutěže je bydliště (trvalé, přechodné či rekreační) v celém povodí Lužnice (samozřejmě včetně všech jejích přítoků). Soutěž je založená na dobrovolném a pravdivém nahlášení poctivě ujetých kilometrů. Smyslem soutěže je podpořit zájem účastníků o využívání jízdního kola pro jízdu do práce, za zábavou či turistikou s převážným využitím značených cyklostezek, cyklotras i cyklistických cest, ale i ostatních komunikací s minimálním zastoupením silnic 1. třídy. Cílem je nejen poznávání jihočeské krajiny, obcí a měst v povodí řeky Lužnice, ale i posilování fyzické a zdravotní kondice účastníků.