Klub českých turistů

Novoroční čtyřlístek 2019

Novoroční čtyřlístek 2019

Klub českých turistů - odbor Bechyně a Asociace sportu pro všechny Bechyně si vás dovolují pozvat na odpolední novoroční vycházku - Novoroční čtyřlístek 2019

Sraz účastníků je v úterý 1.1.2019 ve 13:00 hodin v Bechyni před hotelem „U Draka“, Libušina ulice. Připraveny budou dvě vycházkové trasy okolím města Bechyně (krátká trasa – cca 5 km, dlouhá trasa – 10-15 km). Akce je spojená s veřejnou sbírkou na podporu aktivit pro zdravotně handicapované občany

Pevné zdraví a úspěšný nastávající rok přejí členové Klubu českých turistů a Asociace sportu pro všechny Bechyně.
Informace: Petr Chaloupek - KČT Bechyně, telefon 737529220, E-mail: bechyne.kct@seznam.cz


Bechyňská osma - 8.9.2018, pozvánka

Bechyňská osma – turistický pochod a cykloturistická jízda
Termín konání: 8. září 2018 (sobota)
Start pochodu od 07:00 do 10:15 hodin od budovy Muzea turistiky Bechyně, Široká ulice čp. 48. Uzávěrka cíle ve dvoře muzea do 17:00 hodin.
Trasy pěší: 5 – 35 km, cyklotrasy: 10 – 80 km

Trasy vedou malebným okolím Bechyně, údolím řeky Lužnice a potoka Židova Strouha. Navštívit můžete Koloděje nad Lužnicí, Dubový vrch, horu Tábor, Dobronice, řetězový most přes Lužnici pod Stádlcem… Těšíme se


Lávka na vycházkové trase opravena

V sobotu 11.8.2018 byla kompletně vyměněna pochozí část mostku na vycházkové pěší trase "Bechyňské výhledy" vpravo za bechyňským mostem (trasa značená zelenou turistickou značkou). Byla položena nová prkna, proveden jejich nátěr.
Děkuji za pomoc Vaškovi a Zdenkovi.


Plán akcí na rok 2018, Bechyňské schody

Členská schůze konaná dne 2.2.2018 schválila mimo jiné plán turistických akcí na rok 2018.
Tištěnou verzi si můžete stáhnout v příloze.
...a první významnou akcí roku je běh do bechyňských schodů, který se koná v sobotu dne 7.4.2018 a bude to již 45. ročník.
Od 17:00 hodin v restauraci „Protivínka“ na náměstí T.G. Masaryka se uskuteční setkání bývalých členů TOM Ještěrky Bechyně, spoluorganizátorů a příznivců běhu do schodů.


Slavnostní otevření naučné stezky kolem opevnění města Bechyně

V sobotu dne 25.3.2017 byla slavnostně otevřena naučná stezka kolem opevnění města Bechyně, která byla realizována s podporou grantu Jihočeského kraje. Naučná stezka ukazuje, že historicky byla Bechyně kompletně opevněným městem. Ukazuje místa, ze kterých jsou dodnes vidět málo známé části dochovalého opevnění.